Ranní vinyasa

Tato hodina je založená na Vinyase neboli na harmonické plynulosti pohybu na vlně dechu – jeden dech – jeden pohyb. Je to zábavná a dynamická rutina, která se postupně vypracuje do plynoucí sekvence. Zároveň je často označována za meditaci v pohybu. Díky soustředěnosti a pečlivému provádění pozic a pohybů totiž dochází k utlumení vnějších podnětů a naše mysl tak může spočinout v přítomném okamžiku. Je ideální pro budování vnitřní i vnější síly, koncentrace a flexibility, která je založena na principu postupného rozvoje každého jednotlivce. Po hodině se budete cítit plní energie, klidní, a připravení čelit světu.