Etika studia

Abychom Vám ulehčili a zpříjemněli praxi jógy v našem studiu, připravili jsme jednoduchá doporučení, díky kterým se u nás budete cítit dobře a také dopřejete relaxaci ostatním, kteří si přišli jógu užít.

  • Přijďte včas! Pokud přijdete na hodinu pozdě, nebudete již vpuštěni do sálu, bez ohledu na to, zda máte lekce zarezervované. Lekce jógy má svou strukturu, a proto není možné vstupovat do jejího průběhu později.
  • Studio je otevřené 15 minut před začátkem lekce.
  • Vypněte svůj mobilní telefon, aby lekci nenarurušovalo vyzvánění či vibrace.
  • Chovejte se tiše.
  • Dodržujte pokyny lektorky.
  • Pomůcky na cvičení si můžete půjčit a po lekci je vraťte do předem vymezeného prostoru.
  • Upozorněte instruktora jógy, jehož lekci jste zvolili, na případná zdravotní omezení.
  • Respektujte vedení lekce instruktorem a nepřekračujte možnosti svého těla.
  • Necvičte přes bolest.
  • Buďte ohleduplní k ostatním.
  • Udržujte pořádek.

Zdravotní upozornění
Veškeré cvičební styly a návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení cvičební lekce a vzdělávacích programů je založeno na odborných znalostech lektorů a cvičitelů. Studio MB Joga, provozovatel, není jakkoli odpovědna za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad. Každý, kdo se účastní cvičební a vzdělávací lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.

Provozní upozornění
Těhotné ženy mají možnost navštěvovat lekce jógy pro těhotné a do klasických lekcí power jógy nechodí. Stane-li se, že těhotná žena navštíví jinou lekci než jógu pro těhotné, bere riziko sama na sebe. Dynamická jóga není vhodná pro těhotné ženy, a to především v prvním trimestru.
Děti, které necvičí a doprovázejí rodiče na cvičení, nemohou být v sále a pozorovat cvičící skupinu. Pokud rodič zanechá své dítě v šatně, odpovědnost je na rodiči, a nikoliv na provozovateli MB Joga. Hlídání dětí není zahrnuto v nabídce našich služeb.

Přejeme vám krásnou jógu ve Studiu MB Joga a děkujeme, že respektujete Etiku jógového centra.

Tým Studia MB Joga