Petra Pavienská

Jsem průvodkyně a učitelka OSOBNÍHO ROZVOJE. Světlonoška na cestě do nitra, zpět sama k sobě. Letité zkušenosti, vytrvalá práce sama se sebou a hledání odpovědí mě přivedly k darům intuitivních vhledů, napojení a schopnostem léčit duši.
Nejedna temná noc duše vlastní mě dokázala otevřít citlivosti a pochopení k sobě samé a ke všem lidem a jejich slabostem, neúspěchům a chybám. Hledám, nacházím a aplikuji nové i tradiční metody, jak zkvalitnit život svůj a životy svých klientů. Ukazuji cestu k nalezení a probuzení vnitřní pravdy, síly a jedinečné krásy.
Mým úkolem je pomoci rozžehnout světlo. Neboť sama znám důvěrně tmu.

Nejčastější oblasti:
> vztah sama k sobě – sebehodnota a zdravé sebevědomí
> životní radost a spokojenost, vnitřní klid
> štíhlé tělo a vitalita – výživové poradenství
> life style koučink
> vztahy
> SEBE poznávání a otvírání vědomí

Nástroje a techniky:
> meditační a dechové techniky
> práce s energetickým systémem
> osobní růst a zdraví skrze stravu
> koučink a mentoring
> intuitivní vedení a napojení
> šamanské rituály

Tvůrkyně programů:
4 Elementy osobního rozvoje https://www.facebook.com/4elementyosobnihorozvoje/
TREKY v RÁJI https://www.facebook.com/TREKYvRAJI/