Nadstavbový kurz pro učitele jógy

Máš za sebou základní lektorský kurz jógy, ale nedokážeš se pořádně vyjádřit před studenty? Víš, jak by pozice měly vypadat, ale ještě nemáš dost jistoty, abys opravoval/a dotykem? Vypisujeme nadstavbový kurz pod vedením Michaely Brodské a Martiny Michalové.

V rámci 18 hodinového kurzu se zúčastníš veřejné lekce, na které budeš pouze pozorovat. Budeš mít tak dostatek prostoru zachytit všechny detaily, které Ti při lekci unikají. Můžeš pozorovat lektorku, jak přistupuje ke studentům, jak je upozorní na dotek a jak je nakonec opouští. Zároveň se můžeš naplno zaposlouchat do jejího hlasu, vnímat, jak se plynule střídá úvodní jemnost hlasu s dynamikou a rázností, která je typická pro střed lekce. A opět jak se hlas i rychlost přednesu zklidňuje spolu se závěrem lekce.

V praktické části kurzu si procvičíš přednes s Martinou. Ta ti poradí, jak vhodně zapojit čtení úryvků z knih do své lekce, vyzkoušíš si s ní, jak správně provádět studenty skrze pránájámu a mnoho dalšího.

Míša společně s Martinou tě naučí základní pravidla asistencí a poté ti na jednotlivých pozicích ukáže různé varianty dopomoci. Ruce k asistenci si vyzkoušíš prakticky ve dvojici a během kurzu se tyto dvojice několikrát vystřídají, tím získáš znalost širokého spektra „adjustmentů“ na různých tělech.

A proč věnovat pozornost asistencím v ásánách? Protože jde o techniku, kterou pomůžeš svým studentům posunout jejich vlastní praxi. Jeden dotek může být výstižnější než tisíce slov.

Cena kurzu 4.500,- Kč
Kde: MB Joga, Jablonec nad Nisou

Na kurz se můžete hlásit na e-mailové adrese: soulthriveyoga@gmail.com

Časový harmonogram víkendového kurzu:

Sobota 3. září
7:30 – 8:30 veřejná lekce – pozorovatel
9:00 – 13:00 výuka
13:00 – 13:30 pauza na oběd (doporučujeme lehký oběd s sebou)
13:30 – 15:30 výuka
15:30 – 15:45 pauza
15:45 – 17:45 výuka

Neděle 4. září
8:00 – 12:00 výuka
12:00 – 12:30 pauza na oběd (doporučujeme lehký oběd s sebou)
12:30 – 15:00 výuka
15:00 – 15:15 pauza
15:15 – 17:45 výuka

Harmonogram se může měnit dle potřeby na místě.