Jóga a práce s myslí

Jógová cvičení jsou nerozlučně spjata s pozorováním vlastní mysli. Přestože v józe často říkáme, že svou mysl pouštíme, uvolňujeme ji nebo se od ní odpoutáváme, jako důležitý instrument naší bytosti je však s námi stále přítomna, ať chceme či ne. Proto ji během lekce záměrně necháme pracovat v náš prospěch. Schopnost mysli tvořit prakticky cokoliv využijeme jak při fyzickém pohybu během jednotlivých pozic, tak také při závěrečné relaxaci. V ní setrváme 10 – 15 minut pro hlubší uvolnění v našem vnitřním světě.